Menu

Praten over doodgaan taboe?

Uit onderzoek (TNS Nipo 2008) blijkt dat 70% van de Nederlanders niet praat over doodgaan en van de mensen die dit wel doen, zegt de helft dat niemand weet wat hun wensen zijn. Ook is bekend dat na een overlijden 1 op de 3 nalatenschappen eindigt in een conflict tussen erfgenamen.

Wanneer ik met mensen praat over de mogelijkheden die ik bied, hoor ik vaker: ‘Oh ik heb niks om na te laten’ en ‘dat regelen ze allemaal onderling wel als ik er niet meer ben’ of ‘Ik heb al een testament’

Geen testament?

Wanneer er geen testament is geldt de wet. De eerste erfgenamen zijn je echtgenote of je geregistreerd partner gezamenlijk met je eigen kinderen. Daarna kunnen verdere bloedverwanten tot de zesde graad erven. Wat als neven en nichten de nalatenschap erven? Hoe moeten zij erachter komen hoe de nalatenschap er uit ziet en wat uw wensen zijn?

Testament voldoende?

Uit cijfers van het KNB blijkt dat er 52.559 testamenten in het vierde kwartaal van 2014 zijn ingeschreven in het Centraal Testamenten Register. Er zal al veel beschreven zijn in deze testamenten over wat de erflater wil met zijn nalatenschap: wie wordt erfgenaam en wat gebeurt er met het geld en de koopwoning en wie is executeur.

Maar ook wanneer er een testament is, blijkt er bij de nabestaanden toch nog onenigheid te ontstaan. Dan gaat het of over de inhoud van het testament, bijvoorbeeld de erfgenamen zijn het niet eens met de benoemde executeur of over wat er niet in het testament staat. Je kunt hierbij denken aan de meer emotionele zaken. Wat wilde de erflater t.a.v. zijn uitvaart: gecremeerd of begraven worden, op welke plek; of als het de inboedel betreft: wie mag de kast, ring of schilderij? Denk hierbij ook aan wie gaat er voor de poes/hond/papegaai zorgen?

Praat er over en leg vast!

Wanneer je bovenstaande cijfers leest dan is het niet vreemd dat er veel onduidelijkheid is bij nabestaanden over de wensen van de overledene en verbaast het me niet dat de afwikkeling van de nalatenschap vaker uitmondt in ruzie tussen erfgenamen.

Bij nabestaanden komen na het overlijden veel emoties los en onzekerheid over wat de wensen van de overledene zijn maakt de onderlinge communicatie niet gemakkelijker.
Wil je je erfgenamen beschermen dan is het goed om eerst zelf te bepalen wat wil ik eigenlijk?
Ik kan u behulpzaam zijn bij het nadenken over en het vastleggen van ‘wat heb ik – aan wie wil ik dit nalaten – hoe regel ik dit het beste’.

Door het vast te leggen in de NalatenschapsMap weten nabestaanden wat je wensen zijn en hoe de nalatenschap afgewikkeld moet worden. Voor jezelf is het een geruststelling dat je alles goed achterlaat.

Terug naar het overzicht