Menu

Na overlijden

Na het overlijden van een dierbare komt er veel op u af als nabestaande(n). Er moet veel geregeld worden en ook beslissingen genomen worden. Dat is in deze moeilijke tijd niet gemakkelijk. Wilt u ondersteuning bij de afwikkeling van de nalatenschap dan kan ik u, als onafhankelijk adviseur, op verschillende manieren van dienst zijn. De wettelijke kaders liggen ten grondslag aan mijn dienstverlening.

Afwikkeling gehele nalatenschap uit handen geven

Als gevolmachtigde, namens alle erfgenamen, kan ik de gehele afwikkeling van de nalatenschap verzorgen. In de verklaring van erfrecht benoemt u mij tot gevolmachtigde/executeur en ik zorg dan dat de afwikkeling, volgens de wettelijke regels, snel, voordelig en transparant wordt uitgevoerd. Wanneer nodig worden externe partijen ingeschakeld; denk aan notaris, makelaar voor verkoop huis, taxateur, boedelopkoper. Tussentijds wordt u op de hoogte gehouden van de stand van zaken.

Advisering executeur/gevolmachtigde bij afwikkeling

Het komt ook voor dat er al een executeur/gevolmachtigde is benoemd in het testament/de verklaring van erfrecht. Het betreft dan meestal familieleden of vrienden die deze taak op zich hebben genomen. Verschillende beweegredenen kunnen ervoor zorgen dat zij behoefte aan ondersteuning hebben; denk aan te weinig tijd beschikbaar, gebrek aan kennis van zaken, of onderlinge familieverhoudingen die niet optimaal zijn. Ook dan kunt u mij vragen om naast u te komen staan en u te adviseren/ondersteunen zodat dat de afwikkeling goed verloopt en mogelijke conflicten tussen erfgenamen vermeden worden.

In kaart brengen nalatenschap en stappenplan

Hebt u hulp nodig bij het in kaart brengen van de nalatenschap en wat dit betekent voor de afwikkeling dan kunt u mij vragen de nalatenschap in kaart te brengen met hieraan gekoppeld een stappenplan. Dit stappenplan geeft aan wat er nog moet gebeuren om de nalatenschap goed af te kunnen wikkelen. U kunt zelf het stappenplan uitvoeren of mij op onderdelen vragen dit voor u te doen.

Advies op maat

Heeft u enkele vragen rondom de afwikkeling dan kan ik met u kijken wat ik voor u kan betekenen.

Mediation

Uit onderzoek blijkt dat er bij 1 op de 3 nalatenschappen bij de afwikkeling een conflict tussen erfgenamen ontstaat. Zijn bij de afwikkeling de verhoudingen tussen (enkele) erfgenamen dusdanig verstoord en stagneert hierdoor de afwikkeling van de nalatenschap dan kunt u mij vragen om te bemiddelen.

Neem contact op voor een kosteloos kennismakingsgesprek.

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? U kunt mij bereiken op +31 (0)6 – 25 05 65 26 of ga naar contact.

Ga naar contact