Menu

Hulp gevraagd bij onenigheid erfgenamen!

Één op de drie nalatenschappen eindigt in ruzie! Om dit te voorkomen wordt mijn hulp vaak al direct na het overlijden en de uitvaart ingeroepen. Ik zorg dan dat alle erfgenamen inzicht krijgen in de nalatenschap en biedt ondersteuning in de afwikkeling ervan.

In dit geval werd ik benaderd door één van de zes erfgenamen (broers en zussen). Moeder is nu bijna een jaar geleden overleden. De nalatenschap is al grotendeels afgewikkeld. Wat nog moet gebeuren is de verdeling van de spullen van moeder, zeg maar de spullen met emotionele waarde. Enkele erfgenamen wonen in het buitenland en dus vindt onderling overleg plaats via beeldverbinding en mail.

Maar……De erfgenamen kunnen onderling niet tot overeenstemming komen over de wijze waarop verdeelt moet gaan worden. Al enkele maanden is hier mailverkeer en overleg over. Dit heeft geleid tot irritatie, onderling wantrouwen en veel stress! Het is zelfs de vraag of er een dag afgesproken kan worden waarop de verdeling kan plaatsvinden.

Mijn bemiddeling heeft er toe geleid dat de verdeling uiteindelijk naar ieders tevredenheid heeft plaatsgevonden (gedeeltelijk onder mijn begeleiding) en dat alle erfgenamen een hoop stress kwijt zijn.

Terug naar het overzicht