Menu

Benificiair aanvaarden

Bij het openvallen van een nalatenschap kunt u als mogelijke erfgenaam de nalatenschap aanvaarden, volgens de wet genaamd ‘zuiver aanvaarden’. U erft de baten én de lasten van de nalatenschap. Er is ook nog een andere mogelijkheid om de nalatenschap te aanvaarden: beneficiair aanvaarden.

Bij beneficiair aanvaarden geeft u aan dat u erfgenaam wilt zijn van de nalatenschap maar dat u niet zelf verantwoordelijk wilt zijn met uw eigen vermogen voor de schulden van de nalatenschap voor zo ver deze de baten overstijgen.

Met andere woorden: is er een positief saldo, maar zijn er ook schuldeisers en valt hierdoor het eindsaldo van de nalatenschap negatief uit, dan is beneficiair aanvaarden een uitkomst. U kunt de nalatenschap dan afwikkelen, zonder dat u persoonlijk aansprakelijk bent om de schulden te betalen die de baten overstijgen.

De wet zegt wel dat beneficiair aanvaarden volgens bepaalde regels moet verlopen. Er moet een aanvraag bij de rechtbank worden gedaan en bij de rechtbank moet een boedelbeschrijving gedeponeerd worden. Verder moeten de schuldeisers op de hoogte worden gebracht en uiteindelijk betaald worden uit het positief saldo van de nalatenschap.

Van belang om te weten is dat wanneer u de beneficiaire aanvaarding niet volgens de wettelijke regels uitvoert, u alsnog aansprakelijk gesteld kunt worden voor de schulden van de nalatenschap.

Dienstverlening beneficiair aanvaarden

Het wettelijke proces van beneficiair aanvaarden is niet gemakkelijk. Ik kan het hele traject of onderdelen van het traject uit handen nemen. Naast de wettelijke procedure is bij beneficiair aanvaarden ook de afwikkeling van de nalatenschap aan de orde. Ook hierbij kan ik van dienst zijn.

Neem contact op voor een kosteloos kennismakingsgesprek.

Heeft u een vraag of opmerking? Of wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? U kunt mij bereiken op +31 (0)6 – 25 05 65 26 of ga naar contact.

Ga naar contact